Omsorg

by | Vi vil

Borgerlisten ønsker en sammenhængende indsats overfor det enkelte menneske, der begynder ved 0 år og fortsætter hele livet. En indsats der sikrer, at vi får alle med – også dem der eventuelt måtte have brug for en ekstra støtte.

Borgerlisten ønsker, at der tænkes i sammenhængende indsatser for det enkelte menneske.Borgerlisten ønsker, at der bliver skabt de bedste forudsætninger for, at borgerne er sunde og velfungerende i Faxe kommune.

Borgerlisten ønsker velfungerende institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og fritidsaktiviteter, således at borgerne får mulighed for netværk/relationer der styrker borgeren gennem livets mange udfordringer.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe