Ny bestyrelse i LokalListen

by | 5 skarpe

LokalListen har afholdt generalforsamling den 27. marts 2023 og vi har nu sat en ny bestyrelse.

Vi kan byde velkommen til Marianne Ørgaard, som indtil sidste kommunalvalg repræsenterede LokalListen i byrådet og velkommen til Heidi Zethoff som tidligere har siddet i LokalListen bestyrelse.
Søren Østerbro fra Skov-Torup i Rønnede er ny suppleant i bestyrelsen.

Resten af bestyrelsen er “kendte” bestyrelsesmedlemmer, nemlig Dorte Steinmetz Bagge, Michael Lilliekvist og Erik Molnit. Jonas Tropp er fortsat med som suppleant.
Bestyrelsen har konstitueret sig med
Formand – Dorte Steinmetz Bagge
Sekretær – Marianne Ørgaard
Kasserer – Erik Molnit
Medlem – Michael Lilliekvist
Medlem – Heidi Zethoff

Jan Hoffmann har desværre måttet trække sig, p.gr.a. arbejdspres.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe