Byrådsgruppen

Her finder du LokalListen's byrådsgruppe

René Tuekær

Gruppeformand

Formand for Plan & Kulturudvalget

Medlem Økonomiudvalget

Formand for Verdensmålsudvalget


1. januar 2007 begyndte den nye Faxe Kommune at eksistere. Arbejdsopgaven var utrolig spændende at stå i spidsen for. Jeg bestræbte mig på, at gå til den store arbejdsopgave med stor ydmyghed, men ikke mindst med stor energi.

Vi har alle arbejdet intenst i Faxe Byråd i etableringen af Faxe Kommune, og samtlige medarbejdere har ydet en utrolig arbejdsindsats.En stemme på LokalListen – Liste L – er en styrkelse af en samarbejdsform, hvor vi arbejder efter en konsensus linje samt gensidig respekt, hvor det at lytte og handle er en væsentlig forudsætning.

LokalListens i øjeblikket to mandater arbejder begge konstruktivt med opgaverne i Faxe Byråd.

Personlige data: Født 1961 i Faxe Ladeplads. Har bopæl i Faxe. Gift og har to voksne børn.
Jeg er student fra Haslev Gymnasium samt lærer fra Haslev Seminarium. I mit civile arbejde er jeg skoleleder på Hotherskolen i Stevns Kommune.
Kontakt til René Tuekær: retu@faxekommune.dk

Marianne Ørgaard
1. viceborgmester
Medlem af Børn & Læringsudvalget
Medlem af Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Medlem af Senior & Sundhedsudvalget
Formand for Børn & Ungeudvalget


Politik har en alt afgørende rolle i dagens samfund, derfor finder jeg lokalpolitik spændende og facinerende. LokalListen er uafhængig af landspolitik, det finder jeg befriende.

Den frihed og det råderum som LokalListen dermed giver det enkelte byrådsmedlem, sætter jeg meget stor pris på. I Faxe kommune bor mere end halvdelen af borgerne i lokalområderne, og jeg mener derfor, at det er utroligt vigtigt, at netop lokalområderne er repræsenteret i byrådet. Og vel og mærke ikke kun er repræsenteret af navn men også af gavn.


Civil status; Født 1957 i Varpelev på Stevns. Bosat i Fakse kommune siden 1977. Gift med John Tropp Larsen. Siden 1978 bosat i Karise. Vi har 2 voksne drenge født i henholdsvis 1979 og 1982.
Uddannet statsaut. Fodterapeut, arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende siden 1977.
Kontakt til Marianne Ørgaard: maoea@faxekommune.dk