Borgerforslag i Faxe Kommune

by | Debatindlæg

BORGERLISTEN ØNSKER, AT BORGERE I FAXE KOMMUNE ER MED TIL AT SÆTTE DAGSORDENEN

Derfor fremsætter vi på Byrådsmødet den 14. november dette forslag :

Borgerlisten(L) fremsætter forslag om borgerforslag.

Sagsfremstilling: I Borgerlisten(L) synes vi, at borgeren skal være med til, at sætte dagsordenen for Faxe Kommune. Derfor stiller Borgerlisten(L) et forslag om, at borgerne i Faxe Kommune skal have muligheden for, at fremsende borgerforslag til behandling i Byrådet.

Det kunne foregå på den måde, at borgerne kunne stille forslag til byrådets dagsorden på en formular på Faxe Kommunes hjemmeside. Borgere bosat i Faxe Kommune, og som er fyldt 15 år, kan stille borgerforslag og give støtte til dem. Der kan kun rejses forslag, som Faxe Kommune lovligt kan forholde sig til inden for rammerne af Styrelsesloven og Kommunalfuldmagten.

Et borgerforslag skal på byrådets dagsorden, hvis det opnår 791 støtteunderskrifter blandt borgerne i Faxe Kommune, som er svarende til det antal gyldige stemmer et mandat krævede ved det seneste kommunalvalg i Faxe Kommune.

Økonomi: Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser. Hvis der skulle være økonomiske udgifter foreslås det finansieret af Kommunaldirektørens udviklingspulje.

Indstilling: At forvaltningen arbejder videre med det konkrete forslag, som implementeres og får virkning fra 1. januar 2020.

 

 

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe