Forslag fra LokalListen, som er vedtaget i Byrådet i perioden 2018 – 2021

by | Debatindlæg

Forslag fra LokalListen, som Byrådet har vedtaget i perioden 2018-2021

 • Borgere kan fremsætte borgerforslag
 • Verdensmålsudvalget, der i 2020-2021 arbejder med FN’s 17 verdensmål
 • Oprettelse af det fornødne antal 0. klasser, så alle elever tilbydes skolestart på den lokale folkeskole
 • Oprettelse af det fornødne antal 7. klasser, så ingen elever tvinges til at skifte skole efter 6. klasse
 • Ungdomsforum – start 2021
 • Bedre forhold på alle Faxe Kommunes plejecentre: Mere personale, produktionskøkkener, aktivitetsmedarbejdere
 • Flere bomme samt udskiftning af bomme på cykelstier i hele kommunen
 • Opsætning af toiletter ved stationerne i Faxe Ladeplads og Karise
 • Ny sti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise
 • Stisystem og belysning ved fodboldklubben i Haslev
 • Nye parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads
 • Fortov mellem Hovby og Kommunegården i Faxe
 • Renovering af kunstgræsfodboldbane i Haslev (2021)
 • Kunstgræsfodboldbane i Faxe
 • Ændring af skolestien i Haslev
 • Ny indgang til geologisk museum i Faxe på Kanten
 • Renovering af Vinkældertorvet i Faxe
 • Løft og renovering i Faxe Ladeplads, Gefionpladsen og Strandparken
 • Nyt fortov fra rundkørslen til Conradsvej i Faxe
 • Parkeringsplads ved Æblehaven
 • Jordflytningsgebyr på ejendomsskatten er som afgift fjernet fra 2020

Forslag som LokalListen har været en del af i perioden 2018-2021

 • Området vedrørende børn og voksne i udsatte positioner er tilført økonomi:
 • Børn i Fællesskaber
 • Fælles om forebyggelse
 • Ansættelse af mere personale i daginstitutionerne
 • To-lærer ordning efter behov
 • Evaluering af områdeledelse på både skole- og daginstitutionsområdet
 • Nedsættelse af personskatten med 0,1% fra 2019 og 0,2 % fra 2021
 • Permanent renoveringspulje til fortove
 • Ny hal i Dalby
 • Salg af grunde på Symbiosen i Rønnede
 • Udskiftning af gadelamper til CO2 besparende LED

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe