Ældreområdet

by | Valg og værdier

Ældreområdet handler om mere end omsorg, pleje, nærvær, medbestemmelse og værdighed. Det handler også om, at mange ældre borgere stadig er selvhjulpne og har et godt og indholdsrigt liv.

Som ældre skal man fortsat kunne gøre det, som har betydning for én. Også selvom man ikke kan helt det samme som før. Det skal være muligt at leve et meningsfuldt liv og bevare værdighed og selvbestemmelse, når man bliver afhængig af hjælp.

For den selvhjulpne gruppe af ældre skal der være initiativer, der styrker det sociale samvær og bekæmper ensomhed. Overgangen fra at være selvhjulpen til at have behov for hjælp skal erkendes i tide. Derfor er det vigtigt at have relationer.

LokalListen mener, at alle ældre er en værdifuld ressource. Der skal være rammer, så mulighederne for at hjælpe andre øges. Det kan være som besøgsven, arrangør af kaffeklubber, m.m. – ældre hjælper ældre.

 

LokalListen prioriterer ældreområdet højt, og vi arbejder for:

 

  • En ældrepleje, hvor medarbejderne trives og i samarbejde med borgerne finder de bedste løsninger for den enkelte
  • At de ældre, der er udfordret i deres hverdag, får et særligt fokus
  • At der fortsat er fokus på arbejdet med de decentrale køkkener og aktivitetsmedarbejdere på alle kommunens plejecentre
  • Hjemmeplejen i Faxe kommune skal, i samarbejde med de ansatte, gøres til en attraktiv arbejdsplads. En velfungerende hjemmepleje er omdrejningspunktet for den ældre.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe