Kultur og frivilligt arbejde

by | Valg og værdier

Et rigt kulturliv tiltrækker besøgende og øger borgenes indbyrdes kendskab til hinanden. Derfor skal kulturen gøres tilgængelig for alle.

De frivilliges indsats i foreningerne er en væsentlig del af kulturlivet i Faxe Kommune. Indsatsen er baseret på lyst og engagement og skal have plads i attraktive fysiske rammer. Den skabende kultur bidrager til fælles oplevelser. Kendskabet til kulturelle arrangementer inden for musik, teater, udstillinger, m.m. skal udbredes, så flere finder vej dertil.

LokalListen vil styrke koblingen mellem foreninger, frivilligt arbejde og erhvervsliv til gavn for kulturområdet. Vores mangfoldige natur skal indgå som et kulturtilbud i samarbejde mellem ejere og brugere af naturen. Folkesundheden skal understøttes med tilbud og udbredelse af viden, der opfordrer til motion, velvære og fællesskab.

Vi vil sætte endnu mere fokus på, at vi:

  • Udvikler rammerne for foreningslivet i form af bl.a. haller, attraktive indendørs- og udendørsanlæg og områder for fysisk udfoldelse
  • Skaber gode ramme betingelser for det erhvervsliv, der understøtter kulturen (oplevelsesøkonomien)
  • At foreningerne på tværs af byerne i vores kommune samarbejder om større events indenfor bl.a. idræt og erhvervsliv
  • Støtte til lokale musikarrangementer og byfester 
  • Kulturelle arrangementer, f.eks Kulturnat 2021

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe