Social opmærksomhed og hjælp

by | Valg og værdier

Social opmærksomhed og hjælp

Alle har ret til et trygt og værdigt liv. Der vil altid være borgere, der får behov for særlig hjælp i kortere eller længere perioder af deres liv. For enkelte begynder behovet ved fødslen og varer hele livet.

 Velfungerende institutioner, skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser og fritidsaktiviteter understøtter denne særlige opgave. Borgerne får mulighed for netværk/relationer, der styrker dem gennem livets mange udfordringer, understøttet af en velfungerende social indsats.

LokalListen arbejder for en sammenhængende indsats, så borgeren tilbydes den hjælp, der er nødvendig. Målet skal altid være, at den enkelte kommer på fode igen. Uanset om perioden med behov for hjælp er kort eller lang, skal der altid findes løsninger, så man kan leve et meningsfyldt liv og bevare sin selvbestemmelse.

For at opnå det fastlagte serviceniveau, er det vigtigt at der sættes fokus på:

  • En målrettet individuel sagsbehandling
  • Hurtigere afgørelse af borgernes sager
  • Tidlig indsats for borgere med psykiske diagnoser
  • En smidig overgang fra børne- til voksenområdet

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe