Ældreområdet

Ældreområdet

Ældreområdet handler om mere end omsorg, pleje, nærvær, medbestemmelse og værdighed. Det handler også om, at mange ældre borgere stadig er selvhjulpne og har et godt og indholdsrigt liv. Som ældre skal man fortsat kunne gøre det, som har betydning for én. Også selvom...
Børn, unge og uddannelse

Børn, unge og uddannelse

Vores børn skal tilbydes dagtilbud og en folkeskole af høj kvalitet, der sikrer en tryg, udviklende og indholdsrig opvækst i et tæt samarbejde med forældrene. Ansatte i skoler og institutioner skal have gode arbejdsforhold, så vi fastholder og tiltrækker medarbejdere...
Erhvervsliv og bosætning

Erhvervsliv og bosætning

Erhvervsliv og bosætning er fælles om at efterspørge gode rammebetingelser fra Faxe kommune.Erhvervslivet i kommunen spænder fra servicefag, detailhandel, rådgivning, landbruget, håndværksvirksomheder og produktion m.m. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige...
Kultur og frivilligt arbejde

Kultur og frivilligt arbejde

Et rigt kulturliv tiltrækker besøgende og øger borgenes indbyrdes kendskab til hinanden. Derfor skal kulturen gøres tilgængelig for alle.De frivilliges indsats i foreningerne er en væsentlig del af kulturlivet i Faxe Kommune. Indsatsen er baseret på lyst og engagement...