Skydebane i Åstrup Skov

by | 5 skarpe

I de seneste uger har der været meget debat om Miljøgodkendelse af en skydebane i Åstrup Skov og den proces der har været i forbindelse med godkendelsen af Aktivitetsparken ved Jomfruen Egede.
René Tuekær deltog i borgermødet den 14. marts og her gav han udtryk for, at det skal undersøges om der i sagsgangen er overset noget. René Tuekær har efterfølgende bedt kommunaldirektøren om en redegørelse for sagsforløbet, herunder svar på nogle af de spørgsmål, som fremkom på borgemødet vedrørende de høringer der har været.
På sidste byrådsmøde den 23. marts gentog René, at hvis der påvises fejl eller mangler i materialet, så må udvalget kigge på sagen igen.
På borgermødet lovede René Tuekær, i kraft af sin formandspost i Plan- og Kulturudvalget sammen med Dorthe Egede Borg, formand for Teknik – og Miljøudvalget, at de to udvalg skal holde et fællesmøde inden for den nærmeste fremtid.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe