Handicappolitik

Handicappolitik

Social opmærksomhed og hjælp Alle har ret til et trygt og værdigt liv. Der vil altid være borgere, der får behov for særlig hjælp i kortere eller længere perioder af deres liv. For enkelte begynder behovet ved fødslen og varer hele livet.  Velfungerende institutioner,...
Omsorg

Omsorg

Borgerlisten ønsker en sammenhængende indsats overfor det enkelte menneske, der begynder ved 0 år og fortsætter hele livet. En indsats der sikrer, at vi får alle med – også dem der eventuelt måtte have brug for en ekstra støtte.Borgerlisten ønsker, at der tænkes i...
Infrastruktur

Infrastruktur

Borgerlisten vil arbejde for, at pendlere har optimale forhold i den offentlige trafik. Her tænkes primært på Østbanen og Lille Syd banen. Vi ønsker, at Faxe Kommune understøtter pendlernes behov gennem organiseret dialog.Eksempelvis kunne en understøttelse være...
Bosætning

Bosætning

Faxe Kommune skal interessere sig for borgerne og deres ønsker og behov. Borgerlisten ønsker dialog med borgerne. Vi ønsker en øget tilflytning og dette kan ske ved at sikre de bedste muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed i Faxe Kommune.Der skal være let...
Centralisering / decentralisering

Centralisering / decentralisering

I Borgerlisten har vi fokus på problemstillingen vedrørende områdeledelse. Faxe Kommune har eksempelvis områdeledelse på skoleområdet og på dagtilbudsområdet, vi oplever dette medfører store ulemper. I løbet af efteråret 2017 indføres områdeledelse forsøgsvis på nogle...
Børn og unge

Børn og unge

Vi kan ikke byde børnefamilier og pædagoger i Faxe Kommune at normeringerne i daginstitutioner ligger i bunden. Landsdækkende undersøgelser viser at Faxe Kommune er blandt landets dårligst normerede. Det skaber utryghed hos børn og forældre, samt en alt for stresset...