Børn og unge

by | Vi vil

Vi kan ikke byde børnefamilier og pædagoger i Faxe Kommune at normeringerne i daginstitutioner ligger i bunden. Landsdækkende undersøgelser viser at Faxe Kommune er blandt landets dårligst normerede. Det skaber utryghed hos børn og forældre, samt en alt for stresset hverdag hos pædagogerne. Vi ønsker der skal være mere personale i vores daginstitutioner.

Fritidslivet er en væsentlig del af de unges liv. Det, at have et sted at mødes med jævnaldrende, lytte til musik og tale med andre om livet som ung, er væsentligt.

Borgerlisten vil arbejde for at alle kommunes unge kan føle sig som en del af et fællesskab. De unge skal have medbestemmelse og mulighed for at blive hørt. Det kan eksempelvis ske via genetablering af et Ungdomsråd.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe