Svar til Jonas Kristinsson vedr. områdeledelse

by | Jeanette Dahl Henriksen

Som nogle læsere måske bemærkede, fik jeg i sidste uge en nedladende og ubehagelig besvarelse  fra Jonas Kristinsson, på mit spørgsmål om, hvorvidt der var en status på områdeledelse.

Efter gennemlæsning af den 2 år gamle rapport, som Jonas Kristinsson henviser til, forstår jeg slet ikke tonen, der lægges for dagen. Rapporten indeholder ikke nogen økonomiske perspektiver omkring områdeledelse. Den indeholder generelt ikke en status på områdeledelse, ej heller på påstanden om frigivelse af flere lærerressourcer, som han ellers hævder, men mere en opfølgning på dele af en skolestruktur. Blandt andet problematikken omkring børn, der ikke kan komme i skole på den nærliggende skole, grundet manglende klasse dannelse i 0.klasse, elever som i 7. klasse skal flytte skole samt generel opfølgning på tiltag fra skolereformen såsom UUV timer og lektiecafé. Der foreligger i den forbindelse mange forældre henvendelser omkring et højt forbrug af vikartimer, samt kvaliteten af vikardækningen.

Det kan ydermere undre én, at der i forliget til budgetforhandlingerne 2018 fremgår, at man ønsker, at der skal udarbejdes en analyse af ledelsesstrukturen på skole – og daginstitutionsområdet, når Jonas Kristinsson mener, at dette allerede er gjort.

Jeg oplever det endvidere som en ufin og besynderlig adfærd fra et byrådsmedlem, på den måde at kaste sig over en kandidat, som blot stiller et berettiget spørgsmål. Et spørgsmål, som på ingen måde udstiller nogen personligt og hvor der egentlig bare ønskes et almindeligt, oplysende svar, fra et menneske til et andet.

Jeanette Dahl Henriksen, Guldagervej 29, 4640 Faxe

Kandidat nr. 3, Borgerlisten (L) til KV17

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe