Svar til Finn Hansen vedr. facilitetsplan og budgetønsker

by | René Tuekær

Byrådsmedlem Finn Hansen(FH) har et fint læserbrev i avisen samt oplæst på byrådsmødet den. 31. oktober 2019. Jeg undres over, at FH formulerer vi. 

Jeg tænker, at FH vel først og fremmest er byrådsmedlem. Dernæst er du udpeget af byrådet til Haslev Hallernes bestyrelse. Byrådet sendte Plan- & Kulturudvalgets facilitetsplan videre til budgetforhandlingerne på byrådsmødet den. 20. juni 2019, hvor man fulgte de fire indstillingspunkter samt bemærkningen om ny hal i Dalby og tennishal i Haslev overføres til gul kategori i facilitetsplanen. Endvidere er punkt ét i indstillingen formuleret for en tidsperiode frem til og med 2022.

Forud er gået flere behandlinger i fagudvalget samt temamøder i byrådet, netop for at oplyse byrådet om, at der samlet set er ønsker for over 100 millioner kroner på idrætsområdet i vores kommune.

Det beløb er naturligvis urealistisk, at kunne løfte på få år. I de tre forløbne budgetforhandlinger har alle gruppeformænd været bekendt med, hvad byrådet har sendt videre til budgetforhandlingerne fra juni måned 2019 fra facilitetsplanen.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at jeg ikke har fået nogen konkrete henvendelse fra nogen politiske partier under de tre budgetforhandlingsmøder om den omtalte HTT sag skulle nyde fremme i budget 2020 ej heller gennem Finn Hansens politiske gruppe.

Sluttelig skal jeg informere om, at Centerchef, Benny Agergaard og undertegnede igen afholder møde med repræsentanter for Haslev Hallerne. Herefter vil jeg på først kommende møde informere Plan- & Kulturudvalgets medlemmer.

René Tuekær

Formand for Plan- & Kulturudvalget

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe