SSP Styregruppen

by | René Tuekær

SSP Styregruppen skal fortsætte

På temamøde i byrådet har der været forelagt forslag til politisk struktur til det nye byråd pr. 1. januar 2018. Et af forslagene er, at SSP styregruppen nedlægges, hvilket Borgerlisten ikke ønsker.

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Det handler om, at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Styregruppen er det politiske organ, som udtaler sig om disse forhold samt i situationer, når der eksempelvis er forskellige typer bander med periodisk bopæl i Faxe Kommune. Styregruppen har eksempelvis også stået i spidsen for en større børn og unge undersøgelse, som flere Kommuner i landet har gennemført.

Borgerlisten ønsker ikke Styregruppen nedlagt. Vi mener det er vigtigt, at der er politisk fokus på området og det er entydigt, hvem som politisk udtaler sig om alle disse emner i forhold til vores børn og unge mennesker i hele Faxe Kommune. Endelig værdsætter Styregruppen det arbejde, som de ganske få medarbejdere på området udfører. Ligeledes anerkender vi alle de frivilliges arbejde på beslægtede områder, som f.eks. natteravnene.Hvis Styregruppen nedlægges er vores frygt bl.a. at SSP arbejdet vil miste politisk fokus og dermed risiko for prioritering i både det politiske og det administrative system.

Borgerlisten håber, at andre politiske grupper vil støtte op om, at Styregruppen fortsat skal eksistere. Vi er åbne overfor eventuelle administrative ændringer på området, hvis det skønnes nødvendigt.

René TuekærGruppeformand for Borgerlisten (L)

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe