Gik du glip af René Tuekærs tale ved budgetdebatten ? Så læs den her

by | René Tuekær

Budgettale til vedtagelsen af budget 2019

Processen til vedtagelsen i aften af budget 2019 har fulgt den samme procedure som gennem temmelig mange år. Der har været tre forhandlingsmøder over tre mandage, hvor gruppeformændene har drøftet økonomien for det kommende år og overslagsårene.

Nedslagene for Borgerlisten har bl.a. været følgende:

  • Selvbudgettering eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Borgerlisten har gennem hele budgetperioden været insisterende på, at forvaltningen skulle analysere økonomien på dette område indtil byrådet skulle træffe en politisk beslutning. Indstillingen kom på økonomiudvalgsmødet den. 3. oktober 2018, og hvor økonomiudvalget anbefalede, at byrådet beslutter selvbudgettering. Det gælder hermed for ét år, og Borgerlisten er af den opfattelse, hvis ikke Faxe Kommune kan gøre det for 2019, hvornår kan det så være muligt, da samfundsøkonomien og tilflytningen i øjeblikket går Faxe Kommunes vej.
  • Ligesom mange andre politiske grupper har det politisk besluttede serviceniveau på daginstitutionsområdet været genstand for debat, dels i valgkampen, og ikke mindst i de første budgetforhandlinger efter valgkampen. Borgerlisten har lovet, at det engang politisk besluttede serviceniveau skulle overholdes. Vi har ikke lovet yderligere på dette område. Under budgetforhandlingerne blev vi i begyndelsen enige om, at afsætte 3 millioner om året i tre år, hvor 2019 ville være 3 millioner kroner, 2020 ville være 6 millioner kroner og 2021 9 millioner kroner. 9 millioner kroner var det økonomiske tal, der var analyseret frem til manglede på området. De fem partier som sluttede forhandlingerne endte med, at indsætte hele beløbet – altså 9 millioner kroner fra første år, hvilket vil sige 2019. Hermed var budget 2019 største enkelt stående økonomiske område afsluttet i ét budget. Det er velfortjent for alle de ansatte indenfor institutionsområdet og faktisk et langt strakt og professionelt arbejde fra BUPL´s side – anerkendelse for det.
  • Personskatten nedsættes med 0,1 procent fra 26,1 til 26,0. Det fremgår af konstitueringsaftalen mellem de fire politiske grupper, at personskatten skulle falde med 0,1 procent i denne byrådsperiode. Det er hermed ordnet i det første budget. Borgerlisten er meget tilfreds med det resultat. Det er ikke den umulige argumentation om skat contra velfærd vi ønsker. Buget 2019 har opbrugt servicerammen på driften og dermed kan der ikke bruges flere penge. Et andet argument er, at staten kompenserer en del af provenuet af skattesænkningen. Et tredje argument er, at den samlede økonomiske aftale mellem regeringen og KL bygger på solidaritet – nogle kommuner sætter skatten op og samtidig skal der være nogle kommuner, som nedsætter skatten. Det hjælper Faxe Kommune med til, og det svære er altid, at nedsætte skatten.
  • Indfrielse af restbeløb på gadelys – SEAS/NVE – koster mange penge, men frigiver en årlig drift på 4,1 million kroner. Det finansieres af kassebeholdningen og er beslægtet med tidligere politiske beslutninger om, at betale noget af på sin gæld, og dermed gøre driften mere rentabel og undgå besparelser på kerneområderne på velfærden.
  • Nedslag hvor Borgerlisten er kommet med de konkrete forslag er på følgende områder på anlæg: Omlægning og opgradering af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev. Kunstgræsbaner med samlet 5 millioner kroner over to år. Der er mange ønsker til kunstgræsbaner / multibaner m.v. og derfor vil der være flere ønsker end der er økonomi til.
  • Borgerlisten står inde for det budget som der vedtages i dag og vi er med på, at der naturligvis er udfordringer i overslagsårene, hvilket sjældent er en nyhed af de store dimensioner.

 

René Tuekær

Gruppeformand for Borgerlisten (L)

Torsdag den. 11. oktober 2018.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe