Referat fra Borgerlistens generalforsamling 27. marts 2018

by | Diverse

Ordinær generalforsamling Borgerlisten, tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00.

 

Referat

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af stemmetællereKlaus Kei og Jeanette Henriksen blev valgt.
 • Valg af dirigentJens Jørgen Balle Knudsen blev valgt.
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne årPoul Bodeholt fremlagde formandens beretning.Beretningen blev godkendt. 
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættesRegnskabet blev godkendt.Bestyrelsen foreslog, at kontigentet fortsat er kr. 200,- pr. medlem pr. år og at ”familierabatten” afskaffes.Dette forslag blev godkendt. 1 stemte imod.
 • Behandling af indkomne forslag (evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)Ingen indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
 • For en 2-årig periode vælges 3 personer til bestyrelsen:Poul Bodeholt – på valgPoul blev genvalgtHeidi Zethof – på valgGenopstiller ikkeLinda Holm Johansen– på valgGenopstiller ikkeBestyrelsen indstillerJeanette Dahl Henriksen – Jeanette blev valgtJonas Tropp – Jonas blev valgt
 • For en 1-årig periode vælges 2 personer som suppleanter til bestyrelsen:Klaus Kai og Heidi Zethof blev valgt
 • For en 1-årig periode vælges 2 personer som revisorerAnn-Dorte Jensen– på valg – Anne Dorte blev genvalgtErik Knudsen– på valg – Erik blev genvalgt
 • For en 1-årig periode vælges 1 person som revisorsuppleantJohan Vive– på valg – Steen Nielsen blev valgt
 • Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppenRené og Marianne orienterede, med fokus på kommunalvalg 2017 og med fokus på det politiske arbejde.Orienteringen blev taget til efterretning.
 • EventueltBorgerlisten har 30 års jubilæum i 2018.Der blev stillet forslag om, at jubilæet markeres forud for grundlovsmødet, med fælles frokost i anledningen af jubilæet.Der udsendes en invitation.Der blev drøftet samarbejde mellem Lokallisterne i Danmark.Konstitueringen blev drøftet.

 

ReferentDorte Steinmetz Bagge

DirigentJens Jørgen Balle Knudsen

Sign.

Underskrift

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe