Ordinær generalforsamling Borgerlisten, tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00.

 

Referat

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af stemmetællere
  Klaus Kei og Jeanette Henriksen blev valgt.
 • Valg af dirigent
  Jens Jørgen Balle Knudsen blev valgt.
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  Poul Bodeholt fremlagde formandens beretning.
  Beretningen blev godkendt. 
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættes
  Regnskabet blev godkendt.
  Bestyrelsen foreslog, at kontigentet fortsat er kr. 200,- pr. medlem pr. år og at ”familierabatten” afskaffes.
  Dette forslag blev godkendt. 1 stemte imod.
 • Behandling af indkomne forslag (evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  Ingen indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
 • For en 2-årig periode vælges 3 personer til bestyrelsen:Poul Bodeholt – på valgPoul blev genvalgt
  Heidi Zethof – på valg
  Genopstiller ikke
  Linda Holm Johansen– på valg
  Genopstiller ikkeBestyrelsen indstillerJeanette Dahl Henriksen – Jeanette blev valgt
  Jonas Tropp – Jonas blev valgt
 • For en 1-årig periode vælges 2 personer som suppleanter til bestyrelsen:
  Klaus Kai og Heidi Zethof blev valgt
 • For en 1-årig periode vælges 2 personer som revisorer
  Ann-Dorte Jensen– på valg –
  Anne Dorte blev genvalgt
  Erik Knudsen– på valg –
  Erik blev genvalgt
 • For en 1-årig periode vælges 1 person som revisorsuppleant
  Johan Vive– på valg
  – Steen Nielsen blev valgt
 • Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen
  René og Marianne orienterede, med fokus på kommunalvalg 2017 og med fokus på det politiske arbejde.
  Orienteringen blev taget til efterretning.
 • Eventuelt
  Borgerlisten har 30 års jubilæum i 2018.
  Der blev stillet forslag om, at jubilæet markeres forud for grundlovsmødet, med fælles frokost i anledningen af jubilæet.
  Der udsendes en invitation.
  Der blev drøftet samarbejde mellem Lokallisterne i Danmark.
  Konstitueringen blev drøftet.

 

Referent
Dorte Steinmetz Bagge

Dirigent
Jens Jørgen Balle Knudsen

Sign.

Underskrift


Måske vil du syntes om dette

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}