Rådhusvej 2 Faxe

by | René Tuekær

Sag fremsendt af gruppeformand, René Tuekær, Borgerlisten (L). Forslag til anvendelse af Rådhusvej 2 i Faxe.

Sagsfremstilling:

Borgerlisten (L) fremsætter hermed forslag til fremtidig udnyttelse af – Rådhusvej 2, 4640 Faxe. Bygningens oprindelige og hidtidige funktion har været rådhus, hvor personalet fysisk har været placeret og betjent borgere.

I henhold til den vedtagne ejendomsstrategi, som Borgerlisten ikke har stemt for – skal ejendommen sælges, Hvis det ikke sker skal ejendommen eventuelt nedrives. Borgerlisten vil bevare ejendommen og vil have undersøgt muligheden for ejendommens fortsatte eksistens.

Derfor foreslår Borgerlisten, at Faxe Kommune bestiller en arbejdsopgave hos Business Faxe Copenhagen om, at der undersøges mulighederne for, at ejendommen kan indrettes efter samme koncept, som Grobund i Haslev oprindeligt blev etableret efter. Altså sondere mulighederne for, at virksomheder og iværksættere kan leje sin ind i et passende antal m2 og med muligheder for fælles kantine og andre fællesarealer efter nærmere konkret aftale. Der henvises i øvrigt til særdeles gode parkeringsforhold i tilknytning til ejendommen.

 

Lovgrundlag:

 

Økonomi:

Ejendommen er ikke blevet solgt og derfor endnu ingen indtægt. Hvis ejendommen bliver udlejet kan der komme en positiv indtægt.

 

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

 

Indstilling:

Sagen forelægges uden administrativ indstilling, da det er et politisk forslag.

Borgerlistens (L) indstilling er, at Faxe Kommune indgår aftale med Business Faxe Copenhagen om inden for en given periode, at sondere markedet for, at udleje ejendommen til virksomheder samt iværksættere

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe