Private plejecentre

by | Marianne Ørgård

Det glædeligt at der nu åbnes op for en politisk drøftelse omkring muligheden af private plejecentre i Faxe kommune. På byrådsmødet den 18. maj, gav jeg udtryk for min store irritation/ frustration over Borgmester Knud Erik Hansen’s egenrådige beslutning om at give afslag på en henvendelse fra et privat firma, der netop ville undersøge behovet/muligheden for etablering af et privat plejecenter.

Min frustration gik på at KEH på ØK’s møde, under meddelelser, blot orienterede udvalget om henvendelsen. Det havde derfor ikke været muligt for de politiske gruppe, at drøfte sagen forud for ØK’s møde, idet ingen kendte til sagen.

En beslutning af den art bør, i min optik, altid være en politisk beslutning. Specielt set i lyset af vores viden om, at kommunen i 2022 vil mangle plejeboligere. Ideen med at kunne tilbyde både kommunale og private pladser, finder jeg inspirerende.

Nu får vi i Social- og sundhedsudvalget mulighed for indegående at drøfte sagen, og dermed få analyseret fordele og ulemper grundigt. Jeg ser med stor interesse, frem til disse drøftelser.

Marianne ØrgaardMedlem af social- og sundhedsudvalget.Borgerlisten (L)

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe