Prikkerunden

by | René Tuekær

PRIKKERUNDE / SKOLESTRUKTUR

Borgerlisten hilser enhver mulighed for at undgå prikkerunder velkommen. Derfor er det positivt at konstatere, at kursen er ved at skifte i Byrådet således, at der for skoleåret 2017/2018 undgås tvangsflytninger af elever til andre afdelinger, med oprettelse af to ekstra 7. klasser – en på Midtskolen og en på Østskolen.

Desværre må det konstateres, at der er ikke er flertal i Byrådet for at gøre dette til en permanent løsning. Derimod har et flertal i Byrådet, bestående af Socialdemokratiet, SF, Venstre og Konservative besluttet, at man ønsker at evaluere skolestrukturen igen, denne gang i 2018. Man vil også evaluere den matematiske model.

Man kan spørge, hvad formålet med disse evalueringer er ? Hvilke mål vil man evaluere på ? og forventer man et resultat, der er anderledes end sidst man evaluerede ? Hvis der reelt er et ønske om at ændre på den eksisterende fordeling af klasser og elever, hvorfor så ikke gøre det nu ? Næste år på samme tid vil endnu en gruppe 6. klasses elever og forældre være i samme situation.

Det er besluttet, at 0. klasses elever er garanteret en plads på den skoleafdeling som ligger nærmest hjemmet, hvilket er den helt rigtige løsning.Problemet opstår, når disse 0.- klasses børn når 6. klasse, for med den eksisterende model for klasseoptimering, så vil nogle af disse elever blive “prikket” og flyttet til en anden afdeling, når der optimeres op til 28 elever i hver klasse.

Lad os arbejde for en langsigtet strategi for en folkeskole i Faxe Kommune, som ikke er præget af prikkerunder og klasseoptimering, og lad os få en folkeskole hvor vi kan koncentrere os om indholdet i folkeskolen, og dermed tilbyde nuværende og kommende elever og forældre en god og forudsigelig skolegang.

Byrådsgruppen Borgerlisten (L)

René Tuekær.Martin Hillerup.Marianne Ørgaard.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe