Prikkerunden er endelig elimineret

by | Marianne Ørgård

Vi glæder os selvfølgelig meget over, at endnu en af Borgerlistens højt prioriterede mærkesager er gennemført. Siden A-V-C-F i 2012, indførte den nuværende skolestruktur, har det været et tilbagevendende problem, at der hvert år skulle udpeges elever der mod deres vilje skulle fjernes fra deres lokale skole.

Borgerlisten havde en stor indflydelse på, at det daværende flertal den 14. marts 2017 besluttede, at “prikkerunden” skulle elimineres. Men flertalsgruppen (A-V-C-F) formåede ikke at få styrelsesvedtægterne ændret, og derfor opstår problemet endnu en gang.

I skoleåret 2018/2019 bliver der efter behov, etableret 2 – 3 ekstra 7. klasser, placeret på henholdsvis Hylleholt skole, Bavneskolen og Karise skole.

Med beslutningen om at oprette det nødvendige antal 7. klasser, er det samtidig en selvfølge at styrelsesvedtægterne nu efterfølgende ændres.

For Borgerlisten har det været vigtigt, at finansieringen af de ekstra 7. klasser ikke skal tages fra skolernes eget budget.

 

René Tuekær

Marianne Ørgaard

Borgerlisten (L)

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe