Pladsen ved Gefion i Faxe Ladeplads

by | René Tuekær

I løbet af sommeren har der været positiv aktivitet fra borgere i Faxe Ladeplads om, hvad Byrådet vil gøre med den nu grønne plads i centrum af byen, hvor Gefion før fysisk var placeret.

Bodil Wolsing spørger til sagen. Borgerlisten (L) ønsker at afsætte økonomiske midler på kommunens anlægsbudget. Der er afsat 1,346 mio.kr. i indeværende år med teksten Byrum i Faxe Ladeplads bymidte. Borgerlisten vil stadig reservere det afsatte beløb til kommende tiltag på området. Endvidere ønsker vi, at gå til budgetforhandlingerne med ønske om flere anlægsmidler til budget 2018, da beløbet angiveligt ikke matcher fremtidens ønsker i bymidten.

Borgerlisten ønsker, at alle de muligheder som frivillige arbejdsgrupper og borgere har fremlagt på flere offentlige borgermøder i Faxe Ladeplads naturligt indgår i prioriteringen af, hvad arealet skal benyttes til. Vi ønsker ligeledes en helhedsplan for området. I denne bør medtænkes arealer, som på sigt kunne indgå i en samlet løsning.

Arbejdsgruppen Liv i Ladepladsen samt arbejdsgruppen Kønnere by kan give inspiration. Flere unge mennesker har ligeledes fremlagt visioner for dele af området.Borgerlisten ønsker området prioriteret, således at det kommer til anvendelse for flere generationer og bliver et både attraktivt og dynamisk område lige midt i byen.

René TuekærGruppeformand for Borgerlisten (L)

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe