Opstillingsmøde LokalListen

by | Bestyrelsen

LokalListen har torsdag den 19. august 2021 holdt opstillingsmøde. På mødet blev kandidatlisten og de
enkelte kandidaters placering på listen godkendt.

Som noget nyt er rækkefølgen på stemmesedlen aftalt indbyrdes mellem kandidaterne. Ideen om, at
placeringen på stemmesedlen kunne aftales indbyrdes, opstod på et af de første møder, vi holdt med
medlemmer, der gerne ville være kandidater. Vi havde flere diskussioner om fordele og ulemper, og vi
valgte at tage muligheden for fredsvalg om opstillingsrækkefølgen med i den allonge, vi op til hvert
kommunalvalg vedtager som et tillæg til vores vedtægter. Allongen blev fremlagt for vores udskudte
generalforsamling den 10. juni, og efter en grundig diskussion blev den enstemmigt vedtaget.
Vi er klar over, at mange steder tolkes placeringen på stemmesedlen som resultatet af en
popularitetskonkurrence. Det er bestemt ikke tilfældet her. Det er holdet selv, der har aftalt
holdopstillingen, og det, synes vi, er en ny og spændende ide. Alles mål er at sikre LokalListen en sejr ved
kommunalvalget den 16. november og derfor er opstillingen lavet ud fra hensyn til bl.a. erfaring, erhverv og
geografi.

René Tuekær er LokalListens borgmesterkandidat og derfor naturligt øverst på listen. René har mange års
erfaring som kommunalpolitiker og ikke mindst, også erfaring som borgmester. I kommunalpolitikken i Faxe
Kommune synes vi, der er brug for en tredje mulighed. En mulighed, der er 100 % lokal og ikke er bundet
op på et parti med udgangspunkt i landspolitik. Den mulighed synes vi, René Tuekær er.
LokalListen har som altid sideordnet opstilling. Derfor er det vælgerne, der bestemmer, både hvem og hvor
mange af LokalListens kandidater, der skal i Faxe Byråd. Og for at øge sandsynligheden for få valgt det
byrådsmedlem, man ønsker, vil vi opfordre vælgerne til at stemme personligt, både hvis man stemmer på
LokalListen eller på et af partierne.

På opstillingsmødet blev medlemmerne også præsenteret for status på LokalListens valgprogram. Vi går
ikke ud med valgløfter, men fortæller om de værdier, der efter vores mening, skal danne grund for ledelsen
af Faxe kommune. Det er den måde, vores byrådsmedlemmer har arbejdet på i de forløbne knapt 4 år og
det skal fortsætte de næste 4 år.
Supplerende oplysninger hos:

Klaus Kej, formand på 2160 6008 eller
René Tuekær, borgmesterkandidat på 2030 4525

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe