Øgede udgifter på skoleområdet

by | Marianne Ørgård

Ud af de økonomiske tal fra Børn & Læringsområdet (BLU), kan vi se at største delen af overskridelserne er på det specialiseret område. Segregeringen af børn til de specialiserede tilbud, er i Faxe Kommune høj. Væsentlig højere end på landsplan.

Hvad årsagen til dette er, kan jeg selvfølgelig kun gætte mig til.Men for Lokallisten er der en klar sammenhæng mellem disse alarmerende tal og den skolestruktur et flertal indførte i 2012.

Vi ved, at den største segregering sker i 10 årsalderen. Og en stor del af eleverne er børn der ikke tidligere har været observationer på. Når Lokallisten ser en sammenhæng mellem dette og skolestrukturen, er det selvfølgelig fordi det medførte rigtig mange klasser med et højt elevtal (28 elever pr. klasse).Skolereformen fra 2014 ramte derfor ekstra hårdt i Faxe Kommune. Inklusion og en høj klassekvotient er en yderst dårlig kombination.

Endvidere ved vi at mange års besparelser på området, har medført at vi ikke har reelle tilbud til de boglig stærke elever. Dette kan, meget vel være en medvirkende årsag til, at disse elever opfatter skolegangen som værende yderst kedelig. Hvad er den naturlige reaktion for et barn på kedsomhed? De søger opmærksomhed, og det får man, hvis der kan skabes kaos i klassen.En lærer med de udfordringer, vil naturligvis være “hurtig” til at sende eleven videre. Hvilke handlemuligheder har de ellers! Lærerens vigtigste opgave er jo netop at skabe den nødvendige ro i klassen, så eleverne kan modtage undervisning.

Lokallisten har aldrig stemt for den nuværende skolestruktur og har siden indførelsen af den, arbejdet ihærdigt for at afværge de værste følger af skolestrukturen. Heldigvis er det lykkedes langt hen af vejen.Fakta er; at alle børn ved skolestart, nu igen skal tilbydes optagelse på den lokale skole. Alle elever med opstart i 7. klasse skal nu have mulighed for at vælge den lokale skole. Dermed skal der oprettes det fornødne antal 0-klasser og 7. klasser.

Lokallisten håber at vi på sigt kan se resultatet af disse ændringer, på at langt færre elever segregeres til specialområdet.

Desværre tager det tid før vi kan se disse resultater, skaden er sket og de følgevirkninger der opstod vil tage lang tid at eliminere.

Seneste initiativ fra Lokallisten er, at BLU skal undersøge muligheden for at afskaffe områdeledelse. Den mulighed er opstået på baggrund af situationen med 3 vakante skolelederstillinger.I Lokallisten fortsætter vores arbejde med at eliminere den nuværende skolestruktur.

Marianne Ørgaard Lokallisten (L)ByrådsmedlemMedlem af BLU

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe