Nu prøver LokalListen af begrænse opsætning af valgplakater

by | LokalListen

Så prøver LokalListen, at begrænse ophængning af valgplakater.

Byrådsmødet i aften, den 27. maj 2021.

Sag nr. 82

På vegne af LokalListen (L) fremsender gruppeformand, René Tuekær forslag om opsætning af valgplakater på centralt fysisk udpegede områder i hele Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

LokalListen har taget afstemningen fra byrådsmødet den 17. december 2020 om ikke at opsætte valgplakater til kommunalvalget den 16. november 2021 til efterretning.

LokalListen foreslår nu efter debatten den 17. december 2020 samt hensynet til klimavenlig kommune og som et politisk kompromis, at der udpeges fysisk centralt placerede områder rundt i hele Faxe Kommune, hvor der opsættes valgplakater. Af hensyn til det kommunale geografiske areals størrelse kan det nogle steder være plakater med bogstavet for alle politiske grupper og på de endnu større kommunale arealer kan det være valgplakater af samtlige kandidater til kommunalvalget.

Byrådsbeslutningen fra 17. december respekteres hermed og politiske grupper, som ikke ønsker mange valgplakater kan opsætte på de aftalte centrale steder, som samtidig kan være steder, hvor vælgerne kan danne sig et politisk overblik over kandidaterne. Stederne kan ligeledes hjælpe med til, at skabe interesse for valget. Ligeledes kan stederne eksempelvis besøges af skoleklasser samt uddannelsesinstitutioner.

Økonomi

Faxe Kommune opsætter træstativer og de politiske grupper leverer antal af valgplakater til kommunen. Faxe Kommune finansierer træstativerne samt stiller mandskab til rådighed for opsætningen af samme.

Udgiften finansieres af Udviklingspuljen

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe