NATBUS TIL KARISE……JA TAK!!!

by | Marianne Ørgård

Borgerlisten (L) ønsker natbussen fra Køge til Karise bevaret

Region Sjælland har besluttet at nedlægge natbussen, rute N99 Køge – St. Heddinge via Karise. Stevns Kommune ønsker at bevare ruten, og har derfor rettet henvendelse til Køge og Faxe Kommune, med henblik på et samarbejde vedrørende rute N99. Køge kommune har klart meldt ud, at de ikke ønsker at indgå i et sådan samarbejde. Udmeldingen fra Faxe kommune er desværre mere uklar, og her har sagen ikke været behandlet politisk.

I følge Movia’s oplysninger er den estimerede udgift for Faxe Kommune vedrørende strækningen Hårlev-Karise kun 40.000 kr. pr. år.

Natbussen kører natten til lørdag, søndag samt på helligdage kl. 1.13, kl. 2.43 og kl. 4.15.

Borgerlisten finder, at beløbets størrelse er minimalt og set i lyset af, at natbussen er den eneste transportmulighed for borgerene i Kariseområdet i nattetimerne, ønsker Borgerlisten (L), at Faxe kommune indgår i et samarbejde med Stevns kommune, vedrørende bevarelse af rute N99 til Karise.

På vegne af Borgerlisten (L)

Marianne Ørgaard

Byrådsmedlem Borgerlisten (L)

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe