Indlægget handler om Lokallistens indflydelse i budgetforhandlingerne til kommende års budget for 2021. Det handler ikke om, hvordan andre partier har opfattet forhandlingsforløbet, men om, hvordan Lokallisten har ageret. På borgermødet den 27. august om budget 2021 offentliggjorde Lokallisten vores vision for dele af forhandlingerne. Vi ville udnytte den af Regeringen udmeldte maximum grænse for service i vores kommune. Servicerammen er brugt 100 procent. Herefter ville vi have et maksimalt anlægsbudget, hvilket ligeledes er sket. Herefter opsparing til Kommunens kassebeholdning, hvilket ligeledes er sket. Dernæst muligheden for en mindre skattesænkning på den kommunale udskrivningsprocent, som ligeledes skete. Vi står bag alle beslutninger på driften og dermed den kommende service for 2021. Vi er også bag anlægsbudgettet. Mange forslag kommer i samarbejde og en del forslag kommer direkte fra konkrete politiske grupper. De store serviceområder er der oftest enighed om, hvilket er godt for borgerne. Jeg vil ikke nævne områderne specifikt, da der er formuleret og udsendt pressemeddelelser herom fra Faxe Kommune. Lokallisten er kommet med et konkret forslag på driften. Nedsættelse af Ungdomsforum (Ungdomsråd), da vi ønsker, at de unge også skal have mulighed for, at have et organiseret forum, hvor de legalt kan debattere. På anlægssiden har Lokallisten konkret kommet med følgende indarbejdede anlæg for 2021: Opgradering af Strandparken i Faxe Ladeplads, økonomi til en sauna med omklædningsfaciliteter i Faxe Ladeplads, anlægsbeløb til forskønnelse af Vinkældertorvet i Faxe, en kombineret cykel & gangsti fra Kommunegården til Lindegårdsvej i Faxe og trampesti i Karise samt beløb til bomme på cykelstier over hele kommunen. Hertil kommer initiativet med andre med Dalby hallen, hvor der er afsat penge i 2020 og 2021. Endelig belysning ved Stadionvej og asfaltering ved HFC klubhus i Haslev samt afsat penge til renovering af kunststoffodboldbaner i Haslev. Endelig er vi glade for enigheden om, at tilføre den før sparrede økonomi på de grønne områder i hele kommunen.

René Tuekær

Gruppeformand for Lokallisten (L) samt udvalgsformand for Plan- & Kulturudvalget


Måske vil du syntes om dette

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}