Lokallisten gør løbende tiltag til en grøn omstilling, hvor vi forventer, at Faxe Kommune går i spidsen og dermed udviser politisk lederskab samt formidler ejerskab og viser vejen.

Lokallisten tog initiativ til nedsættelse at det fungerende 17,4 udvalg med verdensmålene. Dette udvalgs arbejde afsluttes inden sommerferien 2021 med anbefalinger af både strategisk og konkret karakter til det politiske niveau. Disse anbefalinger kan indgå i de politiske budgetforhandlinger for 2022, når den tid kommer senere i indeværende kalenderår. Lokallisten ønsker fokus på de områder, hvor vi er selvbestemmende, og derfor har vi i denne aktuelle sammenhæng ikke fokus på de globale må ét og to, som er afskaffelse af fattigdom og stop sult.

Vi ønsker i begyndelsen fokus på egne opgavefordelinger i de stående politiske udvalg og gerne tilrettelagt på en for borgerne og ansatte inddragende måde. Forslagene skal løbende implementeres med politiske beslutninger og administrativt synligt fremgå af de politiske dagsordener.

Lokallisten havde eksempelvis sag på byrådsmødet i december om, at undgå opsætning af valgplakater til kommunalvalget senere på året. Punktet var naturligvis konkret, men endnu mere strategisk ment, og startskuddet på, at se på egne lokale muligheder samt løsningsmodeller og ikke, hvad partiorganisationer fra centralt hold bestemmer. Vi ønskede en overordnet debat, som kunne sættes i en kontekst med vision 2030 for Faxe Kommune, hvor meningen er, at vi skal rykke os i vores til tider fastlåste tankegang.

Derfor har Lokallisten ligeledes kommet med politisk forslag til, at der i 2021 skal nedsættes et Ungdomsforum, hvor de engagerede unge fra hele vores kommune fordomsfrit kan debattere fremtidens muligheder. Det vil være en god demokratiseringsøvelse og der er emner, som optager vores børn og unge, som de kan give videre til byrådet. Vi skal tilbyde de formelle rammer og meningerne skal komme fra de nedsatte organer. Byrådet skal udfordres. Udgangspunktet skal være uenighed, og derefter arbejde efter vedtagne initiativer. Udvikling kommer af uenighed, som skal bearbejdes i et godt arbejdsklima.

Dernæst kommer ejerskabet til projekterne, hvor borgerne og alle vores gode frivillige kan se meningen. Derfor har Lokallisten ligeledes det standpunkt, at et byråd skal afspejle befolkningen og ser det som en styrke, at der er en bred vifte af politiske grupper repræsenteret i byrådet. Forskelligheden skaber dynamit og gode ekspansionsmuligheder, hvilket i mindre grad sker, når store politiske grupperinger har mange mandater, for de er netop valgt for samme parti med samme politiske mål og holdninger.

Lokallisten har altid en strategi om, at være aktivt synlige med løbende politiske forslag over alle fire år og ikke kun de sidste fire måneder af en valgperiode. Mange af vores fremsatte forslag kommer fra borgere eller foreninger/grupper, som henvender sig med en god idé, som vi efterfølgende lancerer. Den metode anerkender vi, da mange aktuelt ikke ønsker, at være tilknyttet en speciel politisk gruppe.

Ønsket er synlig indflydelse og ikke styring samt kontrol. Ovenstående formuleringer er et udpluk af visionære ønsker, som Lokallisten beskæftiger sig med. Det stiller forventninger til Faxe Kommunes organisation, hvor Lokallistens forventninger er tværgående arbejdsindsatser og anerkendende ledelse samt efteruddannelse. Det betyder at medarbejderne har de forventelige kompetencer og den administrative og politiske ledelse analyserer organisationen for de altid nødvendige lokale reformer så økonomien hænger sammen.


Måske vil du syntes om dette

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}