Hermed kommer det fjerde og dermed sidste kulturelle rejsebrev for kalenderåret 2020. Jeg har som udvalgsformand for kulturen nu i tre år prøvet på, at tale kulturen op i vores kommune, samt at invitere læserne indenfor i foreningsverdenen samt de øvrige dele af den kulturelle kommunale verden i Faxe. Udgangspunktet har været, hvad jeg bliver inviteret til samt er frivillig deltagende i. Kalenderåret 2020 har været barsk mod kulturen og foreningslivet, og alle har i den grad fulgt diverse retningslinjer om COVID-19 samt på mange måder både tænkt og handlet kreativt. Dog har der i flere perioder i denne lange proces været for tøvende og markant for langsom handling fra ministeren på de nævnte områder, som er kulturministeren.

Den 3. november var der den årlige kulturkonference, hvor et panel med to fra detailhandlen (Ib Elberg og Channie Kjær Lassen), direktøren fra Business Faxe, Tomas Legarth, Frank Månsson som initiativtager til Haslev Festdage og Henrik Holme som initiativtager til B&W live spillested som skulle give oplæg om temperaturen på kulturen i Faxe Kommune. Med deltagelse af 38 personer gik arrangementet godt, og der blev ligeledes tænkt nye tanker, der skal arbejdes med i 2021.

25. november var der den årlige frivillighedskonference, hvor foreningslivet fik gode oplæg til sine bestyrelser om alt det arbejde, der naturligt foregår i foreningsverdenen. Aftenen forløb uden gruppearbejde, og hvor deltagerne fysisk blev på sine pladser af hensyn til corona, og det var alle deltagere indforstået med.

Tak til alle frivillige i forenings- og kulturlivet i Faxe Kommune for året der er gået. Lad os have positive forventninger til, at de påbegyndte vacciner og det kommende forår igen vil bringe os retur til mere normaliserede forhold.

René Tuekær

Formand for Plan- & Kulturudvalget    


Måske vil du syntes om dette

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}