Hvad vil vi med turisme

by | Vi vil

Borgerlisten er bevidst om turismens store betydning for beskæftigelsen i kommunen og den øgede omsætning turisternes forbrug skaber.Borgerlisten har fokus på udvikling af det uudnyttede potentiale som Faxe Kommune stadig har inden for turisme. Kyst og natur er et af de stærkeste turismekort vi har i Faxe Kommune.

Faxe Kommune varetager i samarbejde med Visitsydsjælland – Møn turismens branding og udvikling indenfor turisme. Faxe Kommune har selv et ansvar for at understøtte iværksættere og frivillige aktører i de lokale områder, der er de bedste ambassadører for turismeudviklingen.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe