Indbrud og hærværk er en plage, for de familier det berører.
Vi skal som kommune erkende at problemet er der, og understøtte hvor vi kan. Fx kunne kommunen hjælpe til som ’primus motor’ i at få etableret nabohjælp og i øvrigt støtte op om andre initiativer.

Natteravnene er også et godt eksempel.

Vi skal bruge idrætsforeningerne til at hjælpe med at løfte arbejdet med børn og unge. Vi skal gøre ungdomsklubberne mere attraktive, så flest mulige unge vil benytte klubbernes tilbud.

Vi skal medinddrage og ansvarliggøre de unge og høre hvad de vil.

SSP har generelt fået trangere kår de seneste år. Vi ønsker at SSP skal styrkes


Måske vil du syntes om dette

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}