Hvad vil vi med lokaldemokrati

by | Vi vil

Borgerlisten ønsker at styrke den tætte dialog med borgerne.I takt med at kommunen er blevet større, oplever flere borgere ikke den samme tilknytning til deres kommune.

Borgerne er bange for at blive glemt i den store kommune. Engagementet er faldende og deltagelse i den kommunale debat mangler.Borgerne orienterer sig mod det nære lokaldemokrati.

Derfor ønsker Borgerlisten at anerkende de nære lokalsamfunds identitet og engagement.

Vi ønsker at skabe rammer for det frivillige arbejde og samtidig investere i det aktive foreningsliv.

Borgerlisten vil arbejde for, på nye måder at inddrage borgerne i den nye kommunalpolitiske debat og ønsker at møde borgerne som aktive medborgere.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe