Borgerlisten vil fortsat arbejde for de decentrale køkkener på plejecentrene.

De ældre skal have medindflydelse på menuplanen, deltage aktivt i fremstillingen samt spise sammen med de ansatte.

Æblehavens café er for Borgerlisten en selvfølge, vores store ønske om bevarelse af caféen, er nu endelig en realitet.
Vi glæder os over, at Æblehavemodellen skal danne grundlag for det fremtidige niveau, i alle kommunens dagcentre.


Måske vil du syntes om dette

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}