Hvad vil vi med køkkener

by | Vi vil

Borgerlisten vil fortsat arbejde for de decentrale køkkener på plejecentrene.

De ældre skal have medindflydelse på menuplanen, deltage aktivt i fremstillingen samt spise sammen med de ansatte.

Æblehavens café er for Borgerlisten en selvfølge, vores store ønske om bevarelse af caféen, er nu endelig en realitet.Vi glæder os over, at Æblehavemodellen skal danne grundlag for det fremtidige niveau, i alle kommunens dagcentre.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe