Hvad vil vi med klimaet

by | Vi vil

Borgerlisten ønsker, at Faxe Kommunes rolle i flere sammenhænge bliver, at understøtte muligheder for vores borgere.Indgå partnerskaber om deleøkonomi i forhold til pendlerkørsel.Ledige kan vejledes i muligheder for deltagelse i deleøkonomiske aktiviteter.

Offentligt personale skal køre i El-/hybridbiler hvilket vil formindske brugen af fossile brændstoffer.Tages initiativ til, at ansatte ikke må ryge i arbejdstiden.Fælles ansvar for at understøtte og være med til, at udvikle metoder inden for grønne og miljøforbedrende teknologier.

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe