Hvad vil vi med ældre borgere

by | Vi vil

Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet. Ældrekommissionen har givet disse anbefalinger og Borgerlisten vil fortsat arbejde for, at anbefalingerne danner grundlaget for ældrepolitikken i Faxe Kommune.

Borgerlistens ønske om decentrale køkkener på plejecentrene, er indfriet. De ældre skal have medindflydelse på menuplejen, deltage aktivt i fremstillingen samt spise sammen med de ansatte. Borgerlisten vil fortsat have fokus på dette.

Frisk luft hver dag skal være et helt naturligt tilbud til alle borgere på vores plejecentre ligesom varierende aktivitetstilbud skal være en selvfølge. Frivillige til det ekstra og et friskt pust udefra er velkomment.Det samme gør sig gældende for den store gruppe ældre borgere, som klarer sig i eget hjem. Aktivitetsniveau og graden af selvhjulpethen er ofte nært forbundet.

Æblehavens café er for Borgerlisten en selvfølge. Borgerlisten vil arbejde for at samme gode vilkår bliver gældende på Faxe Kommunes øvrige dagcentre

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe