Findes der en status på områdeledelse ?

by | Jeanette Dahl Henriksen

I 2012 blev det besluttet at indføre områdeledelse på skoleområdet, hvilket betød at skolerne i Faxe, Karise og Faxe Ldp. nu skulle have fælles ledelse og tilsammen hedde Østskolen.

I den forbindelse går mine tanker på, om meningen var, at der skulle opnås en besparelse ved denne ledelsesform? Dette er i min optik ikke entydigt i høringsmaterialet tilbage fra 2012.

Min søn går på Rolloskolen og fra en forældres perspektiv kan det være svært at se, at man skulle have reduceret omfanget af ledelsen i denne afdeling af Østskolen, da de samme ledere stadig er på skolen. Derud over har man tilføjet en overordnet skoleleder for hele Østområdet, som samtidig agerer politisk talerør for alle 3 afdelinger. Det forholder sig formentlig heller ikke sådan, at de eksisterende ledelsespersoner er gået ned i løn i processen, da løntrin og anciennitet oftest følges ad.

Hvorvidt den tiltænkte effekt af denne ledelsesform er indtruffet, er svært at sige, det må medarbejderne bedre kunne svare på. Men jeg ved blot, at når man som forældre henvender sig til ledelsen, så har de svært ved at kunne træffe en beslutning på egen hånd, og derfor forlænges respons tiden betragteligt. Hvilket også kan give en følelse af, at den direkte vej og tætte kontakt til ledelsen forsvinder.

Områdeledelse er også indført på daginstitutionsområdet og det er vedtaget på ældreområdet og er under implementering. På daginstitutionsområdet har områdeledelse i øst været en stor omvæltning for institutionerne, hvilket har betydet stress, opsigelser og mange sygemeldinger blandt personalet, som i større grad har gjort det mærkbart for både børn og forældre.

Har man en status på både funktionalitet og økonomien omkring områdeledelse? Hvis der skulle foreligge en besparelse i områdeledelse, er den så opnået?

Der er ingen skam i at lære af sine og fejl og træde et skridt tilbage fra områdeledelse, frem for at fortsætte i et dårligt spor.

Jeanette Dahl HenriksenGuldagervej 294640 FaxeBorgerlisten (L), kandidat nr. 3 KV17

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe