Faxe svømmehal lukker ikke – svar til Jørgen Ivar Pedersen

by | René Tuekær

​Tak til Jørgen Ivar Pedersen for et godt læser indlæg og for, at skabe den debat, som Plan- & Kulturudvalget har ønsket. 

Endvidere gør udvalget opmærksom på to yderligere besparelsesforslag, som direkte er protokolleret fra udvalgets møde den. 26. juni sag. Nr. 74. De to øvrige forslag er biblioteket samt borgerservice. I sin helhed tre forslag, som geografisk rammer skævt. Ikke kun i Faxe men ligeledes for det store ”Opland” som frekventerer Faxe svømmehal, Faxe Folkebibliotek samt Faxe Borgerservice.

Jeg forstår godt borgere, som tænker, hvorfor kommer sådanne forslag frem til politisk drøftelse, hvis de absolut ingen mulighed har for politisk godkendelse. Burde forslagene have været formuleret. Mit svar er, at Faxe Svømmehal og Faxe Bibliotek burde ikke have været formuleret og dermed med konsekvensen, at de heller ikke skulle have været politisk forelagt.

Åbningstider for fysiske borger henvendelser i både Haslev og Faxe kan der stilles opklarende spørgsmål til inden politisk stillingtagen. Eksempelvis hvor mange borgere henvender sig fysisk for betjening eller er åbningstiderne passende i forhold til, hvor borgerne kommer etc.

Retur til Jørgen Ivars læserindlæg som jeg er enig i, og der kunne endda gives endnu flere begrundelser for, hvorfor Faxe svømmehal naturligvis ikke skal lukkes. I Plan- & Kulturudvalget var der enighed om, at svømmehallen ikke skal lukkes. Jeg har ikke hørt, at nogen politiske grupper i byrådet har givet meldinger om, at man ville lukke svømmehallen.

René Tuekær

Formand for Plan- & Kulturudvalget

Gruppeformand for Borgerlisten (L)

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe