Demokrati og aktive borgere i Faxe Kommune

by | Marianne Bøyesen

Politikerleden er ikke udbredt i Faxe og mange vælgermøder er heldigvis godt besøgt. Mon det også vil afspejle sig i stemmeprocenten d.21.november?

Hvem stemmer vi så på til kommunalvalget? Den der spreder den største frygt? eller den der leverer de største løfter? Den der har opsat flest plakater? Eller den med de bedste løsninger?

Til Kommunalvalget stemmer flere af os på et andet parti end til landspolitiske valg og det giver mening. Kommunalpolitik har større indflydelse på borgerens hverdag end det landspolitiske. I kommunalpolitik har vi en reel mulighed for at kende vores kandidat godt og de værdier han / hun står for eller endnu bedre: Hvad har kandidaten udrettet?

Faxe Kommune indtager en 11.plads ud af 93 mulige i en undersøgelse foretaget af Dansk Idrætsforening.  Det er et stort aktiv for sundhed, fællesskaber og demokratidannelse. De mange mangfoldige foreninger peger på, at vi i Faxe Kommune er aktive borgere, der ønsker at være en del af det lokale samfund. Det skal det kommende byråd værdsætte og understøtte.

10 år efter kommunesammenlægningen er der stadig behov for, at de mindre byer og lokalsamfund inddrages og gør opmærksomme på den udvikling de ønsker. Der skal stræbes efter nærdemokrati og medindflydelse således, at lokalområdernes interesser også varetages. Vi betaler alle til den fælles kasse.

Marianne Bøyesen

Nr.7 på Borgerlisten

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe