Borgerlisten var vågen – hvem i Faxe Kommune sov i timen ?

by | Marianne Ørgård

Natbussen fra Køge til Karise, fredag og lørdag nat, endte desværre med det yderst triste udfald, nemlig at den stopper.

En historie der i den grad ærgrer mig: 

• For det første fordi en årlig udgift på ca. 40.000 kr, i en kommunekasse er så minimalt et lille beløb.

• For det andet fordi sagens udfald udelukkende kan tilskrives manglende engagement fra Faxe kommune.

Enhver handling har en konsekvens, og IKKE at handle er også en handling. Beslutningen er truffet af byrådet i Stevns kommune. Det er derfor en endegyldig beslutning, som Faxe kommune ikke kan ændre på. Min påstand om manglende engagement underbygges af, at Stevns kommune i oktober 2018 rettede henvendelse til Faxe kommune, vedr. interessen for at bevare natbussen til Karise. Sagen bliver efter min overbevisning kraftigt nedprioriteret. Faxe kommune lovede en tilbagemelding til Stevns kommune i slutningen af november 2018.

I følge Dagbladet den 30/3-19, får Stevns kommune en meldning i december 2018, hvori Faxe Kommune takkede nej til en medfinansiering af Natbussen.

Det kan i den grad undre mig, at den besked blev sendt – det skete nemlig uden nogen som helst form for politisk drøftelse, sagen havde på daværende tidspunkt end ikke været behandlet i et udvalg. Faxe kommunes nye svar med en accept af medfinansieringen blev først afsendt i slutningen af januar 2019, da sagen efter en kraftig medieomtale, endelig den 23/1-19 var blevet behandlet i Teknik & Miljøudvalget.

På dette tidspunkt er løbet tilsyneladende allerede kørt, idet Stevns kommune træffer en beslutning om, at de vil udvide ruten til Rødvig, dermed bliver der ikke plads til et stop i Karise. Man kan med god grund påstå, at Faxe kommune sov i timen, og derfor udelukkende selv bærer ansvaret for natbussens nedlæggelse til Karise.

Hvor ansvaret skal placeres kan man altid diskutere, men ud fra medierne kan man fristes til at drage den konklusion, at sagen kun interesserede Borgerlisten og en enkel lokalpolitiker fra DF………Alle andre var larmende tavse.

Med venlig hilsen Marianne Ørgaard, Borgerlisten (L). 1. viceborgmester

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe