Vi skifter navn til Lokallisten

by | LokalListen

Borgerlisten, Lokallisten for hele Faxe kommune, har på sin generalforsamling,  den 5. marts 2020, vedtaget at ændre navn til Lokallisten.

Navneændringen var ikke et ønske, men en nødvendig konsekvens af,  at et parti, der opstiller til Folketinget, har fået godkendt og taget det navn, som vi og mange andre lokale lister har profileret gennem mange år, i vores tilfælde mere end 30 år.

Vi kunne have beholdt navnet, men dels kan vi ikke stille op til kommunalvalget den 16. november 2021 under det navn, og dels ønsker vi at undgå forveksling.  Derfor har vi valgt at skifte navn til Lokallisten allerede nu.

Vores byrådsgruppe vil anmode byrådet om at kommunen fremover anvender “Lokallisten”  som vores listebetegnelse, blandt andet på kommunens hjemmeside og i udvalgs- og byrådsreferater m.v.

Når nu situationen er som den er, er Lokallisten et godt navn – det fortæller, hvad vi er:En forening, hvor politikken udelukkende er drevet af lokale ønsker og  behov, og hvor vi ikke skal agere ud fra hensyn til et landspolitisk moderparti. Det har fungeret godt i mere end 30 år, og det har skabt mange gode resultater, senest indførelsen af borgerforslag i kommunen. Derfor er vi også sikre på, at vi vil komme godt gennem navneændringen, og at der vil stå Lokallisten på mange gode tiltag i både denne og kommende valgperioder.

På generalforsamlingen var der også valg til bestyrelsen, hvor der var genvalg til Jeanette Dahl Henriksen og Klaus Kej samt nyvalg til Michael Lilliekvist.

Lokallistens bestyrelse har herefter denne sammensætning:

  • Jeanette Dahl Henriksen, Faxe
  • Erik Molnit, Faxe Ladeplads
  • Nina Gulddal, Haslev
  • Michael Lilliekvist, Karise
  • Klaus Kej, Karise

Vores bestyrelsesformand, Dorte Steinmetz Bagge, har desværre måttet trække sig fra bestyrelsen på grund af helbredet og er blevet afløst af Nina Gulddal. Dorte blev i slutningen af november opereret for en diskusprolaps, men Dortes helbred er stadig så påvirket af prolapsen, at hun har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi vil gerne takke Dorte for hendes store indsats, og vi håber at se hende tilbage, når helbredet igen er på sporet. For at bevare tilknytningen til bestyrelsen, et ønske fra både bestyrelsen og Dorte selv, er hun valgt som 2. suppleant. Jonas Tropp Larsen er valgt som 1. suppleant.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

  • Formand: Klaus Kej
  • Kasserer: Erik Molnit
  • Sekretær: Jeanette Dahl Henriksen

Eventuelle spørgsmål kan stilles til:

René Tuekær, gruppeformand på 2030 4525 eller

Klaus Kej, formand på 2160 6008

Læs flere artikler fra LokalListen Faxe